Werkwijze

Aanmelding

Wanneer u naar een logopedist wilt of bent verwezen, heeft u een verwijzing van uw huisarts / specialist nodig. Vanaf januari 2012 kunt u ook zonder verwijzing terecht, zie voor verdere informatie onder kopje verwijzing. Voor het maken van een afspraak bij één van de praktijken kunt u telefonisch contact opnemen.

Behandeling

Tijdens de eerste behandeling vindt een intakegesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek waarin verschillende aspecten besproken worden. Zo zal de logopedist o.a. vragen naar de klacht, mogelijke oorzaken en gevolgen.

Na het intakegesprek vindt meestal een onderzoek plaats. Het onderzoek dat gekozen wordt hangt af van de klacht.

Op basis van het intakegesprek en het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Iedere behandeling duurt 25-30 minuten. In de meeste gevallen wordt er een keer per week behandeld maar een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. Denk hierbij aan de behandeling van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen of iemand die door zijn/haar aandoening moeilijk naar de logopediepraktijk kan komen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met andere disciplines. Omdat logopedische problemen vaak niet op zichzelf staan, is het belangrijk om vanuit een multidisciplinair perspectief naar de client te kijken. Er wordt intensief samengewerkt met de disciplines die vertegenwoordigd zijn in de gezondheidscentra zelf (o.a. huisarts, (kinder) fysiotherapeut), maar ook met andere disciplines uit het veld als (kinder)artsen, consultatiebureau arts, diëtist, ergotherapeut, thuiszorgorganisaties, leidsters van peuterspeelzaal/crèche.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyregelement van de NVLF zal worden nageleefd. Logopedisten hebben een Belofte van Geheimhouding afgelegd.

Klachten

Het klachtenregelement voor patiënten is vastgesteld in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.