Welkom op de site van De WeerKlank, centrum voor Logopedie en ademtherapie.

Ons team bestaat uit vier enthousiaste logopedisten. Wij zijn allround opgeleid en houden ons bezig met allerlei aspecten van communicatie in de breedste zin van het woord. Communicatie is immers meer dan praten alleen. We onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, spraak, adem, stem, gehoor en eten/drinken.

Tevens werken wij intensief met de Coördinatietherapie van Elfriede Öcker (Simone Duits is mede auteur van het boek Coördinatietherapie van E.Öcker en geeft de cursus op de Hogeschool Utrecht, post HBO logopedie). De therapie is zeer geschikt voor behandeling van adem- en stemproblemen (bv. hyperventilatie, globusklachten, heesheid). Vanwege het basale karakter zijn de principes ook goed toepasbaar bij behandeling van o.a. oromyofunctionele problemen (o.a. kaakdysfunctieproblemen, afwijkend mondgedrag bij kinderen) neurologische problemen (ziekte van Parkinson, dysarthrie, facialis parese).

Daarnaast worden in onze praktijk ook problemen op het gebied van slikken, kauwen, eten en drinken behandeld. Bij 0-2 jarigen noemen we dit preverbale logopedie; behandelen van voedingsproblemen bij jonge kinderen en het helpen opstarten van de eerste taalontwikkeling. Ook kinderen met algehele ontwikkelingsproblemen/syndromen als bv. het syndroom van Down kunnen bij ons terecht.

Bijzonder aan deze logopediepraktijk is dat er grote diversiteit aan stoornissen en leeftijdsgroepen behandeld worden. Wij volgen zeer regelmatig cursussen. Daardoor worden de nieuwste ontwikkelingen gevolgd en vullen wij elkaar binnen de praktijk goed aan. Wij hechten veel waarde aan samenwerking met andere disciplines. Er bestaat een nauwe samenwerking met de disciplines aanwezig in de gezondheidscentra waarin wij gevestigd zijn, o.a. (kinder)fysiotherapeuten, huisartsen. Daarnaast is er een goede samenwerking met (kinder)artsen, leerkrachten e.d. Zie verder onder Werkwijze. Alle teamleden zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.

We hebben meegewerkt aan een promotiefilm over het vak logopedie. Bekijk hieronder de film.