Team

Logopedisten

Simone Duits-Schouten

Sinds 1997 werk ik met veel plezier als logopedist. Na mijn studie ben ik begonnen met een gecombineerde baan binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de praktijk in Gorssel van voormalig collega mw. Lies Demmink. Mw. Demmink had destijds de Coördinatietherapie van E. Öcker naar Nederland gehaald en verder ontwikkeld. Ik kon mij direct helemaal vinden in de principes van deze therapie en kreeg binnen de praktijk de mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek en het schrijven van de tweede druk van ons boek Coördinatietherapie van Elfriede Öcker. Na een aantal jaren werkervaring heb ik de praktijk van mw. Demmink overgenomen. Tevens werd ik docent op de Hogeschool Utrecht waar ik de cursus geef aan collega logopedisten. Ook geef ik dikwijls workshops en lezingen aan bekkenfysiotherapeuten, huisartsen e.d.

In 2006 kreeg ik de kans om ook een praktijk over te nemen in mijn woonplaats, Warnsveld. We konden starten in een prachtig nieuw gezondheidscentrum De Blikvanger, we werken hier nu inmiddels zes jaar met veel plezier.

Ik ben allround logopedist. Ik vind het mooie aan mijn vak dat ik mensen kan begeleiden van jong tot oud. De diversiteit van de behandelgebieden spreekt mij erg aan. Ik volg met regelmaat post HBO cursussen om zo op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Naast gangbare stoornissen als spraak-taalproblemen heb ik mij in een aantal behandelgebieden extra verdiept:

 • Ademproblemen als hyperventilatie, ademverstoring bij astma, COPD
 • Stemstoornissen (zie ook site Öcker)
 • Oromyofunctionele problemen als afwijkend mondgedrag, kaakdysfunctieproblemen (zie ook site Öcker)
 • Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen en problemen met vroege taalontwikkeling bij 0-2 jarigen)
 • Larynxmanipulatie (bij stemproblemen, globusklachten)
 • Communicatieproblemen bij kinderen met een algehele ontwikkelingsproblemen/syndromen als bv. het syndroom van Down
 • Aangezien ik vanuit de Coordinatietherapie veel te maken krijgen met stoornissen waarbij er ook sprake is van verstoring/overbelasting op psychisch vlak heb ik ook na- en bijscholing gedaan als NLP (Neurolinguistisch programmeren), RET(Rationeel Emotieve Therapie), Psychogene stemstoornissen e.d.

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF. Verder ben ik aangesloten bij de kwaliteitskring Midden IJssel, een overlegorgaan van de logopediepraktijken van Deventer en omliggende dorpen. Ik sta ingeschreven in het register preverbale logopedie en ben lid van de werkgroep 0-2 jarigen. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99900402891.

Jacorine Roekevisch

In 2013 ben ik afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. Sindsdien ben ik werkzaam in de vrije vestiging. Sinds mei 2016 ben ik werkzaam bij Logopedisch Centrum de WeerKlank. Het is erg leuk om deel uit te maken van een enthousiast team van logopedisten en andere (para)medici.

Als logopedist ben ik zeer gedreven en enthousiast. Ik overleg daarom ook graag met alle disciplines die betrokken zijn bij een cliënt. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten op interesses van cliënten.

 

De afgelopen jaren heb ik meerdere cursussen gevolgd om mijn logopedische kennis te vergroten. Ik heb nascholing gevolgd op het gebied van:

 • Dyslexie;
 • Voorschot benadering; Wijs met Letters
 • Hodson en Paden
 • oromyofunctionele problemen (OMFT)
 • meertaligheid

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF. Daarnaast ben ik aangesloten bij twee kwaliteitskringen. Een kwaliteitskring over 0-10 jarigen (regio Apeldoorn-Deventer) en de eerste kwaliteitskring over meertaligheid (regio Enschede). Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99912124491.