De Coördinatietherapie van Elfriede Öcker

De Coördinatietherapie van Elfriede Öcker is een therapie waar intensief mee gewerkt wordt in onze praktijk. Mw. Lies Demmink, voormalig praktijkhoudster van de locatie in Gorssel, heeft de therapie vanuit Zwitserland naar Nederland gebracht. Simone Duits is mede auteur van het boek Coördinatietherapie van E. Öcker en geeft cursussen post HBO aan de Hogeschool Utrecht.

De therapie is een holistische benadering van wisselwerkingen van adem, voedselopname, spreken en stemgeving. Elk mens heeft van nature een stemgeving die harmonieert met het ademritme. Door allerlei oorzaken, vooral emoties, kunnen er uiteenlopende storingen ontstaan. Wanneer er een verstoring ontstaat heeft dit gevolgen voor zowel lichamelijk als psychisch welzijn. Er wordt in de therapie gekeken naar forceringen en correlaties tussen verschillende functies als adem, houding, beweging, articulatie en stemgeving. Vanuit een holistische benadering wordt de cirkel van verstoringen doorbroken. Middels oefeningen en massage wordt er gewerkt naar psychisch en lichamelijk welzijn. De therapie is zeer geschikt voor behandeling van adem- en stemstoornissen. Gezien het basale karakter van de therapie is het ook geschikt bij behandeling van o.a oromyofunctionele problemen, articulatieproblemen, neurologische problemen als de ziekte van Parkinson, facialisparese e.d.

Zie voor uitgebreide informatie coördinatie-stemtherapie