Afspraken

Verwijzing/ Directe toegankelijkheid

In verband met de vergoeding van de verzekering heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts / specialist. Met ingang van 1 januari 2012 is logopedie vrij toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw arts of specialist terecht kunt bij de logopedist.

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak bij één van de praktijken kunt u telefonisch contact opnemen.

Meenemen eerste afspraak:

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor volwassenen als kinderen. Voor verzekerden boven de 18 jaar geldt een wettelijk eigen risico. Afspraken hierover vindt u in de polisvoorwaarden. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Verzuim

Bent u verhinderd voor een afspraak dan dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Als een behandeling niet of niet op tijd afgezegd wordt, dan zal de behandeling bij u in rekening gebracht worden. Het verzuimtarief is 100% van de behandeling. Deze rekening dient u zelf te betalen en kunt u niet verhalen bij de zorgverzekeraar.

Wijziging verzekering

Wanneer u tijdens de behandelperiode wijzigt van verzekering dient u dit door te geven aan de logopedist.

Vragen/opmerkingen

U kunt altijd telefonisch contact opnemen bij vragen en/of opmerkingen.